U bent hier: Home / Verzekeringen / Overlijdensrisicoverzekering

Verschil overlijdensrisico- en uitvaartverzekering<

Voor veel mensen zijn de verschillen tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering niet altijd even duidelijk. Er zijn echter wel degelijk grote verschillen tussen beide verzekeringen. Op deze pagina wordt kort uiteengezet wat deze verschillen precies inhouden.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering worden bepaalde financiële risico’s afgedekt zodat de begunstigde(n) verzorgd worden achtergelaten bij overlijden van de verzekerde. Bijvoorbeeld dat met de uitkering de hypotheek (gedeeltelijk) kan worden afgelost na uw overlijden, zodat uw partner en/of kinderen in het huis kunnen blijven wonen. Met het (eventueel) vrijgekomen kapitaal hoeft dus niet per se een uitvaart te worden bekostigd.

De overlijdensriscoverzekering kent twee hoofdvormen:

  • Een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden
  • Een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden

Een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden heeft geen vaste einddatum en keert uit zodra de verzekerde komt te overlijden.

Een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden kent wel een einddatum, bijvoorbeeld de einddatum van de hypotheek. Maar deze kan ook korter worden afgesloten: bijvoorbeeld tot een bepaalde leeftijd van de kinderen.

In de meeste gevallen is een overlijdensrisicoverzekering een tijdelijke kapitaalverzekering. Bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering wordt een periode en een uit te keren bedrag afgesproken. Komt de verzekerde voor de afgesproken einddatum te overlijden dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n). Is de verzekerde nog in leven op de einddatum dan wordt er niets uitgekeerd.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaart af. Hiermee betaalt u de kosten die komen kijken bij een uitvaart. Deze verzekering heeft een levenslange dekking. De uitvaartverzekering kent twee hoofdvormen: