U bent hier: Home / Maatschappijen / Overige maatschappijen

Overige maatschappijen

Uitvaartverzorgers en -verzekeraars

Naast uitvaartverzorger Algemeen Belang kan Lelieborgh nog voor verschillende andere uitvaartverzorgers of -verzekeraars, zoals Monuta, Yarden, Dela en Ardanta, bemiddelen.

Onze onafhankelijkheid geeft u de zekerheid dat wij onze diensten adviesvrij aan u ter beschikking stellen. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van alle verzekeraars kunnen adviseren. Wij kunnen in onze advisering dus de producten van meerdere verzekeraars betrekken. Wij hebben geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde uitvaartverzekeraars of -verzorgers te bemiddelen.

Inkoopbeleid

Door een actief inkoopbeleid is het mogelijk dat wij speciale afspraken met een aantal uitvaartverzekeraars en uitvaartverzorgers kunnen maken. Door deze afspraken zijn wij in staat zowel inhoudelijk als qua tarifering, goede en aantrekkelijke aanbiedingen te doen. In beginsel zullen wij dan ook de aanbieding van deze partijen voor u vergelijken.

Ook is het mogelijk dat wij door samenwerking met gevolmachtigden van één of meerdere verzekeraars producten kunnen aanbieden die zich door prijs, kwaliteit of andere kenmerken onderscheiden in de markt. Deze speciaal ontwikkelde producten kunnen daarom een vooraanstaande plaats innemen in ons uiteindelijke advies.